Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

T/3 van 26 september 2019 - Samenwerking tussen de uitbetalingsactoren en de verzekeringsinstellingen. Verklaring met betrekking tot de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag

  T/3 - Mededeling van het VUTG

  26 september 2019

  Betreft: Samenwerking tussen de uitbetalingsactoren en de verzekeringsinstellingen.
  Verklaring met betrekking tot de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag.

   

  Zoals in het verleden dienen de uitbetalingsactoren aan bijslagtrekkenden/begunstigden een verklaring af te leveren m.b.t. de wezen van moeder en vader die rechtgevend zijn op gezinsbijslag.

  U vindt hierbij het model van verklaring.

  De richtlijnen die in het verleden werden meegedeeld met de MO 605 van 9 oktober 2008 blijven gelden.

  Voor de kinderen die recht hebben op een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte hoeft u niets te doen.  Voor deze kinderen worden de vereiste gegevens rechtstreeks verstrekt, ook voor de kinderen die in de Zoë-procedure erkend zijn.

  Deze verklaring laat toe om de betrokkene in of uit te schrijven als wees, rechtgevend op kinderbijslag1 , of om hem deze hoedanigheid te laten behouden.

  Deze verklaring dient zoals voorheen jaarlijks gedurende de eerste helft van novemberbezorgd te worden en bestrijkt telkens de periode vanaf 1 november van het kalenderjaar dat eraan voorafgaat tot 31 oktober van het lopende jaar.

  Naast de verklaring waarvan hoger sprake, zullen de nieuwe gevallen van wezen die in de verklaring dienen te worden opgenomen evenals de gevallen van wezen die ophouden opgenomen te zijn in de verklaring, gesignaleerd worden door middel van dezelfde verklaring, dadelijk over te maken aan de betrokken bijslagtrekkenden/begunstigden.

  • 1Op basis van artikel 56bis van de AKBW, artikel 15,§ 2 van het Groeipakketdecreet of artikel 214 van het Groeipakketdecreet.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top