Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/23 van 16 november 2020 - Selectieve participatietoelage - overlijden kind

  A/23 - Mededeling van het VUTG

  16 november 2020

  Betreft: Selectieve participatietoeslag - overlijden kind

   

  De selectieve participatietoeslag wordt automatisch toegekend en wordt uitbetaald bij het begin van het schooljaar. De controle van de gezinssamenstelling vindt plaats op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie. De pedagogische voorwaarden voor de selectieve participatietoeslag, namelijk ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling en voldoende aanwezigheid, worden op de laatste dag (30 juni) van het schooljaar gecontroleerd.

  Wanneer een leerling overlijdt tijdens het schooljaar in kwestie, wordt de selectieve participatietoeslag echter niet teruggevorderd. 

  We houden geen rekening met een eventuele uitschrijving en gaan er vanuit dat aan de voorwaarde van voldoende aanwezigheid  voldaan is. Het overlijden van het kind vormt immers een gewettigde afwezigheid waardoor het kind zijn statuut van regelmatige leerling voor dat schooljaar behoudt en dus ook de toegekende toeslag.

  Doordat hun afwezigheid kan gewettigd worden, voldoen deze kinderen aan de pedagogische voorwaarden die bepaald worden in de artikelen 28,  31 en 34 van het Groeipakketdecreet voor een leerling in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair onderwijs voor het schooljaar in kwestie.

  Deze mededeling is van toepassing vanaf 1 januari 2019.

  Meegedeeld via mail van 19 november 2020 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top