Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/3 van 18 april 2019 - Grensbedragen van de bestaansmiddelen wanneer de schuldenaar vraagt om af te zien van terugvordering

  Mededeling van het VUTG van 18 april 2019 - Algemeen - 3

  Betreft: Grensbedragen van de bestaansmiddelen wanneer de schuldenaar vraagt om af te zien van terugvordering

   

  In onderstaande tabel vindt u de grensbedragen1  van de bestaansmiddelen in toepassing van artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid van 13 juli 2018.

  Bestaansmiddelen per maand

  Percentage dat NIET Teruggevorderd wordt

  tot 1.128,00 EUR

  100%

  tot 1.190,67 EUR

  90%

  tot 1.253,34 EUR

  80%

  tot 1.316,01 EU3R

  70%

  tot 1.378,68 EUR

  60%

  tot 1.441,35 EUR

  50%

  tot 1.504,02 EUR

  40%

  tot 1.566,69 EUR

  30%

  tot 1.629,36 EUR

  20%

  tot 1.692,00 EUR

  10%

  meer dan 1.692,00 EUR

  0%

  AFTREK

  Forfaitaire vermindering voor de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of persoon met wie de schuldenaar een feitelijk gezin vormt en voor elk kind van het gezin dat gezinsbijslag ontvangt.

  233 EUR/persoon

  • Deze bedragen volgen de evolutie van de grensbedragen die niet vatbaar zijn voor beslag bepaald in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek. Het Agentschap zal de aangepaste bedragen meedelen aan de fondsen.
  • Deze bedragen zijn van toepassing vanaf publicatie van deze mededeling.

   

  Meegedeeld via mail van 18 april 2019 - gericht aan de uitbetalingsactorenofficiële publicatie

   

  • 1Grensbedragen voor 2019.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top