Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Het kind dat al als ontvoerd werd beschouwd op 31/12/2018

  Op welk bedrag is er recht?

  Kinderen die al als ontvoerd werden beschouwd op 31/12/2018, krijgen verder het bedrag waarop zij recht hadden in de AKBW.

  Wie is de begunstigde?

  De bijslagen worden aan de bijslagtrekkende betaald die al bepaald werd vanaf de datum van de ontvoering, tot er zich een wijziging voordoet op het vlak van de ontvoering zelf.

  Mogelijke bijslagtrekkenden in de AKBW:

  • de ouder die bijslagtrekkende was voor het kind onmiddellijk vóór de ontvoering
  • bij gebreke hieraan, de moeder van het ontvoerde kind die geen bijslagtrekkende was voor dit kind
  • bij gebreke hieraan, de vader van het ontvoerde kind die geen bijslagtrekkende was voor dit kind
  • bij gebreke hieraan, de persoon die bijslagtrekkende was voor het ontvoerde kind onmiddellijk voor de ontvoering, bij toepassing van artikel 69, §1, tweede lid AKBW

  Deze personen kunnen enkel beschouwd worden als bijslagtrekkenden indien zij niet rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deelgenomen aan de ontvoering van het kind en indien zij hun hoofdverblijfplaats hebben in België (Art. 3, eerste lid, 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen) en deze reeds hadden op het ogenblik van de ontvoering van het kind.

  Datum laatste bijwerking
  Top