Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat indien de leerling op internaat/kot zit?

  Een leerling die op kot of internaat zit, wordt een interne leerling genoemd.

  Voor het kleuter en lager onderwijs is geen hogere schooltoeslag voorzien voor een interne leerling.

  Voor de leerling in het secundair onderwijs is wel een hogere schooltoeslag voorzien voor een interne leerling
  Art. 48 Groeipakketdecreet

  Volgende leerlingen worden beschouwd als interne leerlingen
  Art. 3, §1, 21° Groeipakketdecreet

  • de leerling die gedurende het schooljaar in kwestie minstens vijf maanden verblijft in een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd internaat;
  • de leerling die gedurende het schooljaar in kwestie een huurovereenkomst heeft gesloten voor minstens vijf maanden, voor een woning die zich bevindt op een ander adres dan zijn hoofdverblijfplaats;
  • de leerling die in het buitenland een opleiding volgt;
  • de gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling;
  • de leerling die gedurende het schooljaar in kwestie minstens 149 dagen residentieel verblijft in een door de Vlaamse overheid erkend multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap;

  Via onderstaande link vind je alle erkende en gesubsidieerde internaten van de Vlaamse Gemeenschap: Onderwijsaanbod internaten - Vlaanderen/Onderwijs

  De leerling die tijdens het schooljaar voor een periode van minstens 5 maanden op kamers/kot verblijft moet hiervan zelf een huurcontract voorleggen. Dit huurcontract moet wel betrekking hebben op een ander adres dan zijn hoofdverblijfplaats.

  Ter info:
  Enkele specifieke situaties en instellingen die al dan niet recht geven op een hogere toeslag
  Zeepreventorium De Haan: dit revalidatiecentrum wordt niet beschouwd als een internaat, noch als multifunctioneel centrum en is daarom niet terug te vinden in de lijst van erkende internaten of MFC's.
  Semi-internaat: deze leerling wordt niet beschouwd als interne leerling.
  Deeltijds internaat: deze leerling wordt niet beschouwd als interne leerling.
  Kotadres - domicilie: indien de leerling-kotstudent gedomicilieerd is op het kotadres, maar geen zelfstandige, gehuwde  of alleenstaande leerling is, kan hij niet worden beschouwd als intern.
  Kotadres - niet gedomicilieerd - eigendom: als de leerling niet gedomicilieerd is op het adres van de woonst die hij aangeeft als kotadres en deze is eigendom van zijn ouders of van de leerling zelf, wordt de leerling als intern beschouwd. Als de woonst eigendom is van de ouders, zal het KI in aanmerking worden genomen om het referentie-inkomen te bepalen en voor een eventuele KI-test.

   

  Top