Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer wordt het recht opnieuw geëvalueerd?

  Het recht op een sociale toeslag onder de alarmbelprocedure wordt opnieuw geëvalueerd bij volgende gebeurtenissen: 

  1. een aangroei van de gezinsgrootte
  2. een daling van de gezinsgrootte
  3. een wijziging binnen het feitelijk gezin 

  De gebeurtenissen vermeld onder punt 1 en 2 gelden enkel voor gezinnen waarvan het gezinsinkomen op jaarbasis tussen 30.386,52 euro* en 60.000 euro* ligt en onder volgende voorwaarden:

  • bij een aangroei van twee naar drie kinderen
  • bij een daling van drie naar twee kinderen

  Indien het gezin enkel kinderen telt uit de overgangsmaatregelen, moet het recht niet opnieuw geëvalueerd worden bij een aangroei of een daling van de gezinsgrootte.

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket

  Voorbeeld

  Toekenningsjaar = oktober 2019 tot en met september 2020
  De sociale toeslag wordt toegekend in 2020 ingevolge de alarmbelprocedure, omdat de alleenstaande begunstigde heeft aangetoond dat haar inkomsten onder het grensbedrag zitten.
  Op 15 maart 2020 gaat de begunstigde samenwonen met haar vriend.
  De sociale toeslag wordt voorlopig toegekend tot 31/3/2020.
  Indien de begunstigde kan bewijzen dat het gezinsinkomen onder het grensbedrag blijft, zal de sociale toeslag verder worden toegekend vanaf april 2020 tot en met september 2020.
  Datum laatste bijwerking
  Top