Artikel 2 BVR Gegevensverwerking

  §1. Elke gegevensdeling binnen het Secundaire netwerk Groeipakket ter uitvoering van het decreet van 27 april 2018 gebeurt via het gegevensnetwerk KRING.

  §2. Voor de gegevensdeling via het gegevensnetwerk KRING gebruiken de uitbetalingsactoren en het agentschap Opgroeien regie de volgende identificatiemiddelen:

  1. het identificatienummer van het Rijksregister, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het rijksregister opgenomen is;
  2. het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid, vermeld in de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister opgenomen is;
  3. het ondernemingsnummer, als de gegevens betrekking hebben op een onderneming die opgenomen is in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  4. identificatiemiddelen uit de authentieke gegevensbronnen.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top