Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 3 BVR Gegevensverwerking

    De gegevensverwerving door het Secundair netwerk Groeipakket gebeurt via authentieke gegevensbronnen of via digitale databanken waarvan het agentschap Opgroeien regie het gebruik heeft toegestaan. De bevraging bij de begunstigde via een formulier of op een andere wijze is alleen toegelaten als die gegevens niet op de wijze vermeld in het eerste lid verkregen kunnen worden.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top