Vlaanderen

Artikel 54 BVR Zorgtoeslagen

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top