Artikel 146 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1953 - K.B. van 16.2.1952, art. 15, 2° (B.S. 21.2.1952)

  Het K.B. van 16.02.1952, art. 15, 2° (B.S. 21.02.1952 ; Err. B.S. 01.03.1952), van kracht vanaf 01.01.1953,heeft het artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top