Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 146 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1953 - K.B. van 16.2.1952, art. 15, 2° (B.S. 21.2.1952)

  Het K.B. van 16.02.1952, art. 15, 2° (B.S. 21.02.1952 ; Err. B.S. 01.03.1952), van kracht vanaf 01.01.1953,heeft het artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top