Artikel 147 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

 

Opgeheven vanaf 9.1.1990 - Wet van 22.12.1989, art. 125 (B.S. 30.12.1989)

De wet van 22.12.1989, art. 125, § 2 (B.S. 30.12.1989), van kracht vanaf 09.01.1990,heeft artikel 147 opgeheven.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top