Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 147 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 9.1.1990 - Wet van 22.12.1989, art. 125 (B.S. 30.12.1989)

  De wet van 22.12.1989, art. 125, § 2 (B.S. 30.12.1989), van kracht vanaf 09.01.1990,heeft artikel 147 opgeheven.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top