Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 180 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 17 (B.S. 15.8.1998)

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  Bij afwijking van artikel 121, moeten de krachtens artikel 33 of in uitvoering van artikel 34 of van artikel 35 van rechtswege bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers aangesloten werkgevers, in geen geval, meer dan achttien maanden, achterstallige bijdragen betalen, indien zij zich vòòr 15 juli 1936 op de ledenlijst van de Rijksdienst hebben laten inschrijven.

  Deze bepaling is insgelijks van toepassing op de bij een bijzondere kas, waarvan sprake in artikel 31, van rechtswege aangesloten werkgevers.

  De wet van 10.06.1998, art. 17 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 180 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top