Artikel 181 van de Algemene kinderbijslagwet

Opgeheven vanaf 30.06.2014 - Wet van 04.04.2014, art. 146 (B.S. 05.05.2014)

De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 146 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het artikel 181 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top