Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 179 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 17 (B.S. 15.8.1998)

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  Tot wanneer, in uitvoering van artikel 84, er anders over beslist worde, zullen de landbouwers, veefokkers en bosontginners die van een compensatiekas deel uitmaken, onder dezelfde voorwaarden als de andere werkgevers, de bijdragen betalen.

  De wet van 10.06.1998, art. 17 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 179 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top