Artikel 182 van de Algemene kinderbijslagwet

 

Opgeheven vanaf 1.1.1976 - K.B. van 23.1.1976, art. 1, 16° (B.S. 31.1.1976)

Het K.B. van 23.01.1976, art. 1, 16° (B.S. 31.01.1976), dat uitwerking had vanaf 01.01.1976,heeft artikel 182 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top