Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 182 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1976 - K.B. van 23.1.1976, art. 1, 16° (B.S. 31.1.1976)

  Het K.B. van 23.01.1976, art. 1, 16° (B.S. 31.01.1976), dat uitwerking had vanaf 01.01.1976,heeft artikel 182 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top