Artikel 36 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

 

Opgeheven vanaf 1.9.1985 - Wet van 1.8.1985, art. 16 (B.S. 6.8.1985)

De wet van 01.08.1985, art. 16 (B.S. 06.08.1985), heeft met ingang van 01.09.1985,art. 36 opgeheven.
 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top