Artikel 37 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.9.1985 - Wet van 1.8.1985, art. 17 (B.S. 6.8.1985)

  De wet van 01.08.1985, art. 17 (B.S. 06.08.1985), van kracht vanaf 01.09.1985,heeft met ingang van 01.09.1985 art. 37 opgeheven.
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top