Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 40 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De kinderbijslagfondsen, alsook de in artikel 18 bedoelde overheden en openbare instellingen, verlenen ten behoeve van de rechtgevende kinderen een maandelijkse bijslag van:

  1° 68,42 EUR voor het eerste kind;

  2° 126,60 EUR voor het tweede kind;

  3° 189,02 EUR voor het derde kind en voor elk volgend kind. (1)

  (1) Bij toepassing van artikel 76bis zijn de vermelde bedragen gekoppeld aan het aldaar toepasselijke spilindexcijfer.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 37 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in de franstalige versie van het artikel 40 de woorden "Les caisses de compensation pour allocations familiales" vervangen door de woorden "Les caisses d'allocations familiales".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top