Artikel 39 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1986 - Wet van 1.8.1985, art. 19 (B.S. 6.8.1985)

  De wet van 01.08.1985, art. 19 (B.S. 06.08.1985), met ingang van 01.01.1986,heeft artikel 39 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top