Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/101 van 29 juni 2012 - Overname van de medische evaluaties door de FOD Sociale Zekerheid

  In het kader van de uitvoering van CO 319 van 7 november 1947, CO 832 van 22 mei 1968, CO 855 van 15 juli 1969 en CO 1085 van 22 oktober 1980 is een medische evaluatie van een deskundig geneesheer vereist.

  Tot voor kort werden deze medische evaluaties uitgevoerd door de deskundige geneesheer van de Rijksdienst. Naar aanleiding van de pensionering van deze geneesheer heeft de Rijksdienst contact opgenomen met de FOD Sociale Zekerheid.

  De Rijksdienst en de FOD Sociale Zekerheid hebben een overeenkomst gesloten waardoor de medische evaluaties voortaan worden uitgevoerd door een geneesheer van de FOD Sociale Zekerheid.

  De basisprocedure beschreven in CO 1294 van 16 januari 1996 blijft behouden, mits een aantal aanpassingen op het vlak van de administratieve opvolging.

  Vanaf heden wordt de volgende procedure toegepast in het kader van de medische evaluaties:

  • de kinderbijslaginstelling stuurt de aanvraag om medische evaluatie (MO-EM-10, cfr CO 1294 van 16 januari 1996) door naar de dienst Monitoring van de Rijksdienst per post, t.a.v. Caroline Ghijselinck
  • de aanvraag om medische evaluatie bestaat uit 2 documenten, namelijk het administratief document (MO-EM-10/1) en het medisch document (MO-EM-10/2), de kinderbijslaginstelling dient beide documenten volledig ingevuld en ondertekend te versturen naar de dienst Monitoring. Deze documenten worden vervolgens gecontroleerd op hun volledigheid door de dienst Monitoring. Indien onvolledig worden deze documenten teruggestuurd naar de betrokken kinderbijslaginstelling.
  • indien volledig stuurt de dienst Monitoring de aanvraag om medische evaluatie door naar de FOD Sociale Zekerheid
  • de geneesheer van de FOD Sociale Zekerheid evalueert deze aanvraag en deelt de medische beslissing per mail (pdf-bestand) mee aan de dienst Monitoring
  • de dienst Monitoring zal op zijn beurt deze medische beslissing per mail (pdf-bestand) doorsturen naar de betrokken kinderbijslaginstellingen via het volgende mailadres: mailto:medic@rkw.fgov.be

  Bij het beheer van de kinderbijslagdossiers mag er enkel rekening worden gehouden met de medische beslissingen overgemaakt via dit mailadres.

  Voor eventuele vragen omtrent deze nieuwe procedure en de stand van zaken van de doorgestuurde aanvragen om medische evaluatie kan er contact opgenomen worden met Caroline Ghijselinck van de dienst Monitoring.

  Telefoon: 02/237.23.31
  Email: mailto:medic@rkw.fgov.be

  Top