Artikel 169 Groeipakketdecreet

Als de overtreder weigert de bestuurlijke geldboete te betalen, wordt ze bij dwangbevel ingevorderd.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top