Vlaanderen

Artikel 187 Groeipakketdecreet

Als de uitbetalingsactor weigert de administratieve geldboete te betalen, wordt ze bij dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de personeelsleden aan die een dwangbevel kunnen geven en uitvoerbaar kunnen verklaren. Een dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top