Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/123bis van 20 juli 2017 - Samenwerkingsprocedure tussen FAMIFED, de FOD Sociale Zekerheid en de kinderbijslaginstellingen bij de afwijkingen van Art. 52, §2 uitgebreid met Art. 5, §4, Art. 57bis, Art. 73ter en Art. 73quater.

  Dienstbrief 996/123 van 15 april 2016 preciseert de technische richtlijnen over het fraudedossierbeheer door de cel Sociale Fraude van FAMIFED, overeenkomstig CO 1408 van 18 januari 2016.

  Punt 5 van deze dienstbrief preciseert de afwijkingen van Art. 52, §2 verleend aan minderjarige kinderen die in het buitenland opgevoed worden met verwijzing naar dienstbrief 996/108 waarin wordt voorgeschreven dat een kinderbijslaginstelling geen aanvraag om afwijking bij de FOD Sociale Zekerheid kan indienen voor een dossier met een vermoeden van fraude of waarin fraude vastgesteld werd.

  Voor alle andere gevallen kon het kinderbijslagfonds verder op vraag van de sociaal verzekerde een aanvraag om afwijking indienen.

  Dienstbrief 996/108bis van 20 juli 2017 vermeldt dat deze procedure, die in het leven geroepen werd om te vermijden dat afwijkingen toegestaan worden die leiden tot onverschuldigde betalingen van gezinsbijslag, ook de verwerking versnelt van de aanvragen voor alle niet-frauduleuze gevalen waarin het fonds een mogelijk recht heeft vastgesteld en de eenvoudigheid en de doeltreffendheid bij de rechtstreekse aanvragen door de betaalinstelling heeft aangetoond.

  Daarom wordt deze samenwerking van toepassing bij Art. 52, §2 nu uitgebreid naar andere gevallen waarin een afwijking kan worden toegestaan: de toekenning van een geboorte- en adoptiepremie Art. 73ter en Art. 73quater), de hoedanigheid van de rechthebbende (band met het RK - Art. 51, §4 of de samenstelling van het aantal forfaitaire maandelijkse bijslagen - Art. 57bis).

  De behandeltermijnen van de afwijking van Art. 52, §2 die uitvoerig beschreven worden in punt 5.3 van dienstbrief 996/123 van 15 april 2016 moeten volledig worden nageleefd, dat geldt ook voor de artikelen waarmee deze procedure uitgebreid is.

  Ter informatie, de cel Sociale Fraude beantwoordt binnen vijf werkdagen vanaf ontvangst van het verzoek van de FOD Sociale Zekerheid, de SPOC-fraude van het kinderbijslagfonds bezorgt bijgevolg de informatie van het betrokken dossier binnen drie werkdagen vanaf ontvangst van de door de cel Sociale Fraude bezorgde aanvraag.

  Top