Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/93bis van 25 augustus 2010 - Art. 66 KBW - Afstand van recht

    Als aanvulling bij de dienstbrief II/C/996/93/BH/HH van 18 december 2009 vindt u als bijlage 1 de vragen en antwoorden die door de verschillende betaalinstellingen hieromtrent werden gesteld. Als bijlage 2 vindt u een samenvattende tabel met de principes die aan de grondslag liggen van de voorgestelde oplossing van de vermelde toepassingsgevallen.

    Top