996/93bis van 25 augustus 2010 - Art. 66 KBW - Afstand van recht

    Als aanvulling bij de dienstbrief II/C/996/93/BH/HH van 18 december 2009 vindt u als bijlage 1 de vragen en antwoorden die door de verschillende betaalinstellingen hieromtrent werden gesteld. Als bijlage 2 vindt u een samenvattende tabel met de principes die aan de grondslag liggen van de voorgestelde oplossing van de vermelde toepassingsgevallen.

    Top