997/28quater van 17 mei 1999 - Flux A011. Bijgewerkte lijst van de Algemene Centrale der liberale vakbonden van België (ACLVB)

    In het raam van het optimaal gebruik van de werkloosheidsgegevens die u elektronisch worden doorgestuurd, heb ik de eer u als bijlage een bijgewerkte lijst te sturen van de betaalbureau's van de Algemene Centrale der liberale vakbonden van België. (ACLVB)

    De codes bieden de gebruiker de mogelijkheid om de precieze bron van een mededeling te kennen.

    Top