Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1996/4: - Verbod van cumulatie bij adoptiepremies.

  Een adoptiepremie is niet verschuldigd wanneer de adoptant, zijn echtgeno(o)t(e) of de persoon waarmee hij een gezin vormt kraamgeld ontvangen heeft voor hetzelfde kind (art. 73quater, §4 G.W.).

  Hiermee wil men iedere cumulatie verhinderen met kraamgeld dat reeds betaald werd in de regeling voor werknemers of die voor zelfstandigen.

  Het gebruik van de uitdrukking "ontvangen heeft" laat een discriminerende interpretatie toe. Het kraamgeld wordt doorgaans uitbetaald aan de moeder, en haar nieuwe echtgenoot of partner kunnen als "adoptant" geen adoptiepremie ontvangen voor een kind waarvoor zijzelf reeds het kraamgeld ontvangen heeft.

  De nieuwe echtgenote of partner van de vader kan echter, indien het kraamgeld niet werd uitbetaald aan de laatstgenoemde, voor hetzelfde kind een adoptiepremie ontvangen.

  Als men de wil van de wetgever wil respecteren, en vanuit een streven naar rechtvaardigheid, dient men de slotparagraaf van art. 73quater G.W. als volgt te begrijpen: de adoptiepremie kan niet worden toegekend aan de adoptant of diens echtgenoot, indien de adoptant, zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij een gezin vormt, of het kraamgeld voor hetzelfde kind reeds ontving, of indien hij op het moment waarop dit kraamgeld werd uitbetaald gehuwd was of een gezin vormde met de persoon die de bijslagtrekkende was van deze uitkering.

  Top