CO 1205 van 4 maart 1988 - Door de kinderbijslagfondsen te bezorgen statistische aangiften. Statistiek I: Demografische statistieken (Deel I tot VIII)

   

  Vanaf de eerstvolgende statistische telling (bestand juni 1988) dienen nieuwe aangifteformulieren te worden gebruikt.

  Omdat het verwerken van de gegevens eerlang per computer moet gebeuren, werd de voorstelling ervan enigermate gerationaliseerd.

  Er wordt evenwel geen enkel nieuw element gevraagd en deel VI van de statistiek, namelijk met betrekking tot de verdeling van de rechtgevende kinderen per gezin en per leeftijd, is zelfs weggelaten.

  De ingevoerde wijzigingen zijn van louter formele aard:

  * deel I, II en III (Aangeslotenen, Werknemers en Arbeidsprestaties) zijn niet gewijzigd.

  * deel IV betreffende de gezinnen is aangepast aan de gebruikte terminologie. De "rechthebbende gezinnen" worden "de bijslagtrekkende gezinnen" en het totaal van de rechthebbenden "alle categorieën" is voorafgegaan door een titel, zodat een mogelijke begripsverwarring wordt uitgesloten.

  * in deel V wordt voortaan aangifte gedaan van de stagiairs-werkzoekenden die opgetekend werden in de statistiek Vbis. (Dit laatste formulier wordt dus niet verder gebruikt).

  De minder-validen voor wie de bijkomende bijslag wordt toegekend en die aangegeven werden in deel V en Vbis, zulllen afzonderlijk moeten geteld worden.

  Met het doel een ononderbroken nummering te behouden, dient op dat nieuwe aangifteformulier de vermelding Statistiek VI te worden aangebracht; de plaats voor de titel is vrijgelaten door het wegvallen van de aangifte met het opschrift "Verdeling van de rechtgevende kinderen per gezin en volgens de leeftijd, op de laatste werkdag van het halfjaar".

  Wat de geboorten betreft (deel VII), wordt de verdeling ervan per halfjaar niet meer gevraagd. De in het beschouwde halfjaar verrichte betalingen zullen moeten geteld worden volgens de twee categorieën: 1ste geboorten - 2de geboorten en volgende.

  Deel VIII van de statistiek (Verdeling van de kinderen per leeftijd en per rang) blijft ongewijzigd.

  De richtlijnen die u verstrekt zijn bij de C.O. 1135 blijven volledig van toepassing.

  Top