Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1276 van 24 februari 1994 - Bijkomende hoofdelijke bijdragen voor de jaren 1992 en 1993

   

  Krachtens het koninklijk besluit van 23 december 1993 is het bedrag van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd krachtens artikelen 77 en 78, G.W., verhoogd vanaf 1 januari 1992.

  Het bedoelde besluit verscheen pas op 30 december 1993 in het Belgisch Staatsblad.

  Wegens het laattijdig verschijnen van de nieuwe bedragen, was het niet mogelijk om de bedragen van de bijkomende bijdragen aan de bevoegde fondsen te bezorgen binnen de wettelijke termijn.

  De verhogingen en verwijlintresten voorzien in artikel 97, G.W., moeten dan ook niet toegepast worden, voor zover de vereiste regularisatie verricht is binnen de termijn bepaald door artikel 96, G.W., dus voor het einde van de maand volgend op het kwartaal waarin de verschuldigde bedragen werkelijk konden worden opgesteld op basis van de geïndexeerde schalen meegedeeld door de Rijksdienst op 17 januari 1994.

  Opgeheven vanaf 1 januari 1999 door de wet van 10 juni 1998, maar nog van toepassing op de werknemers die vóór 1 januari 1999 in dienst zijn getreden

  Top