Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1279 van 18 augustus 1994 - Toekenning van gezinsbijslag voor 1994 uit het reservefonds van de kinderbijslag en het kraamgeld ten behoeve van sommige categorieën van rechthebbenden die niet beoogd zijn bij SWKL

   

  Gevolggevend aan het door het Beheerscomité van de Rijksdienst geformuleerde voorstel nr. 138, heeft de Minister van Sociale Zaken er zijn instemming mede betuigd om, in 1994, de kinderbijslag en het kraamgeld aan de hierna volgende categorieën van rechthebbenden toe te kennen:

  1. Werkloze Belgische grensarbeiders voor de periode tijdens welke zij zich aan de controle van de R.V.A. onttrokken hebben om het Franse vakantiegeld te genieten;
    
  2. Gewezen grensarbeiders uitgesloten uit het voordeel van de gecoördineerde wetten bij toepassing van art. 59, G.W. of krachtens het territorialiteitsprincipe der wetten;
    
  3. Wezen: verlenging van het recht op kinderbijslag wanneer het een einde neemt ingevolge het overlijden van de rechthebbende zo deze noch de vader noch de adoptant is;
    
  4. Individuele gevallen ingevolge een ministeriële beslissing;
    
  5. Sommige categorieën van niet-uitkeringsgerechtigde werklozen die geen recht hebben op gezinsbijslag (cf. omzendbrief nr. 855);
    
  6. In Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders wier gezin in België verblijft. Voorlopige tenlasteneming van het kraamgeld (beslissing van het Beheerscomité nr. 23 van 6 juli 1976);
    
  7. Werkvrouwen en dienstboden voor wie hoofdelijke bijdragen verschuldigd waren vóór 1 januari 1970 (omzendbrief nr. 877);
    
  8. Bijzondere bijslag bij de heropening der scholen (14e maand) (gewone en verhoogde bedragen) - dienstjaar 1973 en voorgaande (achterstallige bedragen).

  Wat betreft voorgaande jaren zie: C.O. 865 van 24.12.1969; 886 van 30.12.1970; 908 van 28.01.1972; 942 van 02.08.1973; 973 van 07.08.1974; 1014 van 12.01.1976; 1036 van 11.05.1977; 1055 van 06.07.1978; 1066 van 16.02.1979; 1082 van 22.09.1980; 1093 van 11.08.1981; 1102 van 09.08.1982; 1110 van 21.03.1983; 1125 van 05.04.1984; 1147 van 14.05.1985; 1163 van 30.04.1986; 1177 van 18.06.1987; 1208 van 24.08.1988; 1213 van 28.03.1989; 1229 van 07.05.1990; 1248 van 06.06.1991; 1268 van 05.04.1993; 1270 van 02.08.1993.

  Top