Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1291 van 18 oktober 1995 - Hoofdelijke bijdragen verschuldigd sedert 1 mei 1995

    Met het koninklijk besluit van 21 APRIL 1995 werd het bedrag van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd krachtens de artikelen 77 en 78, G.W. verhoogd met ingang van 1 MEI 1995.

    Het koninklijk besluit in kwestie verscheen in het Belgisch Staatsblad op 23 SEPTEMBER 1995.

    Ten gevolge van het laattijdig meedelen van de nieuwe bedragen, bleek het niet mogelijk ze vanaf 1 mei 1995 toe te passen.

    Bijgevolg hoeven de verhogingen en verwijlintresten voorzien in artikel 97, G.W. niet te worden toegepast, gezien de laattijdige storting van de aanvullende bedragen voor de maanden mei en juni 1995, voor zover de vereiste regularisatie verricht werd binnen de termijn bepaald door artikel 96, G.W., in dit geval ten laatste op 31 OKTOBER 1995.

    Top