CO 1304 van 24 december 1996 - Afschaffing van het kaartsysteem "wezen" - Behoud van een procedure ter voorkoming van cumulatie

   

  Doordat het NRK (nationaal repertorium van de kinderbijslag) na drie jaar functioneren de belangrijkste gegevens bevat aan de hand waarvan mogelijke cumulatie binnen de verjaringstermijnen voorkomen kan worden, is het bestaan daarnaast van een specifiek kaartsysteem voor de wezen overbodig geworden.

  De omzendbrieven CO 301 van 18 november 1946 en CO 313 van 4 augustus 1947 worden ingetrokken per 1 januari 1997.

  Uiteraard moeten de Fondsen vóór elke betaling van wezenbijslag steeds het NRK raadplegen om mogelijke cumulatie te voorkomen.

  Cumulatie van kinderbijslag verleend op grond van de wetten op de vergoedingspensioenen (oorlogswezen, groot-oorlogsinvaliden, wezen van vredestijd, enz...) zal worden voorkomen door een bilaterale uitwisseling tussen aan de ene kant de RKW en aan de andere kant het Ministerie van Financiën of het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

  Top