Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1331 van 21 juni 2001 - KB van 13 maart 2001 tot wijziging van KB van 26 juni 1987 tot uitvoering van Art. 119bis KBW

   

  Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 7 april 2001.

  Dit koninklijk besluit voert een aanzienlijke verhoging door van de verschillende plafonds voorzien door het koninklijk besluit van 26 juni 1987, wat de mogelijkheid biedt af te zien van bepaalde etappes bij de procedures voor de terugvordering van onverschuldigde bedragen.

  Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 bevat meer bepaald de volgende principes:

  • de mogelijkheid voor de fondsen om af te zien van de terugvordering van onverschuldigde bedragen lager dan 1.000 BEF (vroeger 200 BEF) wanneer inhoudingen op de kinderbijslag niet langer mogelijk zijn;
  • de mogelijkheid voor de fondsen om af te zien van een gerechtelijke actie wanneer het onverschuldigd bedrag lager is dan 20.000 BEF (vroeger 5.000 BEF);
  • de mogelijkheid voor de fondsen om af te zien van een gedwongen uitvoering wanneer het onderschuldigd bedrag lager is dan 25.000 BEF (vroeger 6.000 BEF).

  Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 zet de drie eerder vermelde bedragen om in euro waarbij de afrondingen nodig voor de transparantie doorgevoerd worden.

  Deze drie bedragen worden aldus op 1 januari 2002 respectievelijk 25, 500 en 620 euro.

  Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 trad in werking op 17 april 2001. De bedragen vermeld in deze omzendbrief vervangen aldus de overeenstemmende bedragen opgenomen in de CO 1184 vanaf dezelfde datum.

  Top