Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 476 van 28 juli 1955 - Kraamgeld procedure

   

  B. VERLOREN ATTESTEN

  Ingeval het attest afgeleverd door het gemeentebestuur voor de toekenning van de geboortetoeslag verloren geraakt is, gaat de Rijksdienst voor samenordening der Gezinsvergoedingen over tot een onderzoek op aanvraag van de betrokken kas.

  Er werd vastgesteld dat het aantal verloren attesten abnormaal hoog is wanneer de toeslag tijdens de periode van zwangerschap uitbetaald wordt.

  In die voorwaarden is het onontbeerlijk, dat de aandacht van de rechtverkrijgende, ingeval van vervroegde betaling van de toeslag, zou gevestigd worden op het feit dat een attest hem zal afgeleverd worden op het ogenblik van de aangifte van de geboorte aan de Burgerlijke Stand en dat hij dit document, onmiddellijk na ontvangst, aan de Kas zou overmaken die de toeslag betaald heeft.

  Er werd eveneens vastgesteld dat een zeker aantal attesten verloren gaat omdat de betrokkenen deze aan hun werkgever overmaken.

  Het zou nuttig zijn dat de kassen, die verplicht zouden zijn algemene onderrichtingen aan hun leden te geven, deze aanvullen met sommige aanduidingen die betrekking hebben op de geboortetoeslagen en hen verzoeken zonder verwijl al de attesten over te maken die in hun bezit zouden komen.

  Top