CO 735 van 16 april 1964 - Toepassing van MO 190

     

    Bij ministeriële omzendbrief nr. 190 van 6 maart 1963 werden u de regelen medegedeeld met het oog op de toekenning van de kinderbijslag wanneer het kind in het buitenland wordt opgevoed.

    De heer Minister heeft thans beslist dat ten behoeve van een kind, dat zijn vakantie doorbrengt in België, nadat het in het buitenland lessen heeft gevolgd welke beantwoorden aan de wettelijke voorschriften, geen kinderbijslag mag worden toegekend over de vakantieperioden, zo de kinderbijslag over het studietijdvak niet werd toegekend omdat het kind wordt aangezien als buiten het Rijk te worden opgevoed.

    Top