Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 876 van 26 juni 1970 - Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid (uittreksel)

  (...)

  (...) is het volstrekt noodzakelijk dat de kinderbijslagfondsen op actieve wijze bijdragen tot het opsporen van de gevallen van kinderen die verhoogde bijslag kunnen genieten, op grond van de elementen waarvan zij kennis hebben, zoals:

  - het bijzonder onderwijs dat de kinderen volgen;

  - hun plaatsing in een instelling voor medische, sociale en pedagogische zorg wegens hun gezondheidstoestand.

  Op praktisch gebied worden de kinderbijslagfondsen verzocht de procedure van erkenning van de arbeidsongeschiktheid ambtshalve aan te vatten na de toestemming van de ouders gevraagd en bekomen te hebben en dit in de volgende twee eventualiteiten:

  - wanneer het kind in een inrichting van buitengewoon onderwijs een programma volgt dat bepaald is rekening houdend met zijn gezondheidstoestand (artikel 1, 6°, van het K.B. van 15 februari 19681 genomen ter uitvoering van art. 62, § 42 );

  - wanneer het kind geplaatst is in een instelling voor medische, sociale en pedagogische zorg (...).

  • 1Lezen artikel 3, 2° van het koninklijk besluit van 30 december 1975.
  • 2Lezen § 3 ingevolge artikel 51 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.
  Top