Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 920 van 18 september 1972 - Voordelen door de Franse wetgeving aan het gezin toegekend en toepassing van Art. 60 GW

   

  Daar de Franse wetgeving voorziet in de toekenning van sommige voordelen aan het gezin, is de vraag gerezen of deze moeten beschouwd worden als "kinderbijslag" en derhalve door het verbod van samenloop, bepaald bij artikel 60, G.W., moeten bedoeld worden.

  De Minister heeft ons zopas zijn standpunt ter zake te kennen gegeven.

  De toelage voor de enige kostwinner en de bijslag voor de moeder in het gezin welke de compenserende vergoedingen zijn, moeten gelijkgesteld worden met bijslagsupplementen. Zij vallen derhalve onder het bij artikel 60, G.W. bedoelde verbod van samenloop.

  De huisvestingstoelage en de lening tot eigendomsverkrijging, welke gezinsvoordelen zijn die specifiek zijn voor de Franse wetgeving en niet bestaan in de Belgische wetgeving, worden door het bij artikel 60, G.W. bepaalde verbod van samenloop niet bedoeld.

  Top