Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 949 bijlage 47/2 van 25 juni 2007 - Samenvattende tabel van de gezinsbijslagen toegekend door Frankrijk op 1 januari 2007

    Als bijlage gaat een samenvattende tabel met de bedragen van de onderscheiden gezinsbijslagen die door Frankrijk worden uitbetaald op 1 januari 2007. Dit overzicht bevat de bedragen, vóór inhouding van de CRDS,1 die in aanmerking moeten genomen worden voor de verschilbetaling.

    Voorliggende bijlage vernietigt en vervangt de bijlage nr. 47/2 van 31 januari 2007.

     

    • 1"Contribution pour le remboursement de la dette sociale". Dit bedrag wordt direct ingehouden door de Franse fondsen belast met de betaling van de gezinsbijslag.
    Top