CO 949 bijlage 47/2 van 25 juni 2007 - Samenvattende tabel van de gezinsbijslagen toegekend door Frankrijk op 1 januari 2007

    Als bijlage gaat een samenvattende tabel met de bedragen van de onderscheiden gezinsbijslagen die door Frankrijk worden uitbetaald op 1 januari 2007. Dit overzicht bevat de bedragen, vóór inhouding van de CRDS,1 die in aanmerking moeten genomen worden voor de verschilbetaling.

    Voorliggende bijlage vernietigt en vervangt de bijlage nr. 47/2 van 31 januari 2007.

     

    • 1"Contribution pour le remboursement de la dette sociale". Dit bedrag wordt direct ingehouden door de Franse fondsen belast met de betaling van de gezinsbijslag.
    Top