CO 949 bijlage 47/5 van 11 januari 2010 - Samenvattende tabel van de gezinsbijslagen toegekend door Frankrijk op 1 januari 2010

    Als bijlage gaat een samenvattende tabel met de bedragen van de onderscheiden gezinsbijslagen die door Frankrijk worden uitbetaald op 1 januari 2010. Dit overzicht bevat de bedragen, vóór inhouding van de CRDS,1 die in aanmerking moeten genomen worden voor de verschilbetaling volgens de CO 949-bijlage nr. 47 van 23 februari 2005.

     

    • 1"Contribution pour le remboursement de la dette sociale". Dit bedrag wordt direct ingehouden door de Franse fondsen belast met de betaling van de gezinsbijslag.
    Top