CO 949 bijlage 47/9 van 23 februari 2015 - Samenvattende tabel van de gezinsbijslagen toegekend door Frankrijk op 1 april 2014

    Als bijlage gaat een samenvattende tabel met de bedragen van de onderscheiden gezinsbijslagen die door Frankrijk worden uitbetaald op 1 april 2014. Dit overzicht bevat de bedragen, vóór inhouding van de CRDS,1 die in aanmerking moeten genomen worden voor de verschilbetaling volgens de CO 949-bijlage nr. 47 van 23 februari 2005.

    De bedragen meegedeeld in CO 947, bijlage 49/7 van 11 januari 2012, blijven van toepassing tot 31 maart 2013.

     

    • 1"Contribution pour le remboursement de la dette sociale". Dit bedrag wordt direct ingehouden door de Franse fondsen belast met de betaling van de gezinsbijslag.
    Top