MO 456 van 11 januari 1988 - KB van 12 augustus 1985 tot verhoging van de bedragen vermeld in de Art. 44 en Art. 73bis van de SWKL (uittreksel)

     

    (...) met ingang van 1 januari 1988 (wordt) voor een derde of volgend geboren kind, hetzelfde (hogere) bedrag aan kraamgeld als voor het tweede kind, toegekend.

    Top