Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 456 van 11 januari 1988 - KB van 12 augustus 1985 tot verhoging van de bedragen vermeld in de Art. 44 en Art. 73bis van de SWKL (uittreksel)

     

    (...) met ingang van 1 januari 1988 (wordt) voor een derde of volgend geboren kind, hetzelfde (hogere) bedrag aan kraamgeld als voor het tweede kind, toegekend.

    Top