MO 483 van 5 juni 1990 - Geboortebewijzen afgeleverd door het gemeentebestuur om het kraamgeld te verkrijgen. Omzendbrief van 1 april 1990 aan de dames en heren burgemeesters

   

  In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1990 werd door de omzendbrief van 1 april 1990 aan de Dames en Heren Burgemeesters, een nieuw model van geboortebewijs opgelegd.

  Hierin wordt ondermeer het identificatienummer van het kind bij het Rijksregister van de natuurlijke personen gevraagd.

  Daar het voor sommige gemeentebesturen op dit ogenblik technisch en praktisch onmogelijk is om onmiddellijk dit identificatienummer op te geven, dienen de kinderbijslaginstellingen ook de geboortebewijzen te aanvaarden waarop dit identificatienummer niet kon ingevuld worden.

  Daarenboven dient eraan herinnerd te worden dat de gemeentebesturen de mogelijkheid hebben hun bestaande voorraad van geboortebewijzen voorlopig verder te blijven gebruiken.

  Top