Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 517 van 17 november 1992 - Onderdanen van ex-Joegoslavië - Recht op kinderbijslag - Algemene afwijking

     

    Ik heb de eer U mede te delen dat ik op advies van het beheerscomité van de R.K.W. besloten heb, bij toepassing van artikel 51, §4 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, kinderbijslag toe te kennen uit hoofde van de rechthebbende, ten behoeve van de kinderen die onderdanen zijn van ex-Joegoslavië, die deel uitmaken van zijn gezin en in het bezit zijn van een voorlopige verblijfstitel voor ontheemden.

    Deze afwijking wordt toegekend vanaf de datum dat de verblijfstitel werd afgeleverd en blijft uitwerking hebben zolang het kind over een geldige verblijfstitel beschikt.

    Top