MO 541 van 20 oktober 1995 - KB van 21 april 1995 tot verhoging van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd in de kinderbijslagregeling voor loonarbeiders - Aanpassing van de bedragen aan het indexcijfer 117, 19 (1988 = 100)

     

    Het koninklijk besluit van 21 april 1995 tot verhoging van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd in de kinderbijslagregeling voor loonarbeiders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 september 1995, verhoogt met ingang van 1 mei 1995 de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 77, eerste lid, en 78, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

    Top