Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 556 van 18 december 1998 - Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en de ziekenfondsen - Verklaring van de gevallen van rechtgevenden op de bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen en van de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag

  Met de omzendbrief nr. 552 van 5 september 1997 kondigde ik aanvullende instructies aan voor de hernieuwing van de verklaringen, te bezorgen aan de op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen rechtgevende gezinnen om hen toe te laten om hun rechten te doen gelden op de verschillende prestaties in het kader van de wet betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

  U vindt in bijlage1 een model van verklaring voor het dienstjaar 1998. Deze verklaring vervangt het bijzondere attest ingesteld door de omzendbrief nr. 552 waarvan sprake hiervoor en het klassieke attest beoogd door de omzendbrieven van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers nr. 1162 van 18 september 1986 en 1235 van 6 september 1990.

  Zoals vroeger moet deze verklaring bij ontvangst van deze omzendbrief bezorgd worden. De verklaringen betreffende de rechtgevenden op verhoogde kinderbijslag na 1 november 1997 en betreffende de kinderen die wees geworden zijn van vader en moeder na die datum zullen in de kolom " opmerkingen " de datum preciseren vanaf wanneer de rechten van die kinderen zijn tot stand gekomen.

  Naast de globale verklaring waarvan sprake in de voorgaande alinea, zullen de nieuwe gevallen van rechtgevenden op verhoogde kinderbijslag en de kinderen die wees worden van vader en moeder gesignaleerd worden door middel van dezelfde verklaring, dadelijk over te maken aan de betrokken families.

  De kinderbijslaginstellingen in het netwerk van sociale zekerheid die de transfer van gegevens kunnen uitvoeren via de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid, zijn vrijgesteld om de verklaring, die in bijlage is gevoegd, in te vullen.

  • 1Niet opgenomen.
  Top