Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 567 van 6 december 1999 - Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en de ziekenfondsen - Verklaring van de gevallen van rechtgevenden op de bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen en van de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag

  Met de omzendbrief nr. 556 van 18 december 1998 werd u een model van verklaring voor het dienstjaar 1998 toegezonden.

  Als bijlage1 vindt u een aangepaste verklaring voor het jaar 1999.

  U zal vaststellen dat een aanpassing van de data werd doorgevoerd.

  De regelgeving met betrekking tot de inschrijving als minder-valide of wees en het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken onderging geen wijzigingen.
  Aan de hand van de aangepaste verklaring kunnen de verzekeringsinstellingen het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken vaststellen.
  De verklaring laat eveneens toe om de betrokkene in te schrijven als minder-valide of wees of hem deze hoedanigheid te laten behouden.

  IN 'T KORT:

  Samenwerking met de ziekenfondsen

  Aanpassing van het model van verklaring voor 1999.

  • 1Niet opgenomen.
  Top