Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 570 van 6 november 2000 - Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en de ziekenfondsen - Verklaring van de gevallen van rechtgevenden op de bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen en van de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag

  Met de omzendbrief nr. 567 van 6 december 1999 werd u een model van verklaring voor het dienstjaar 1999 toegezonden. Als bijlage vind u een aangepaste verklaring voor het jaar 2000.

  U zal vaststellen dat een aanpassing van de data werd doorgevoerd. De regelgeving met betrekking tot de inschrijving als minder-valide of wees en het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken onderging geen wijzigingen.

  Aan de hand van de aangepaste verklaring kunnen de verzekeringsinstellingen het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken vaststellen.

  De verklaring laat eveneens toe om de betrokkene in te schrijven als minder-valide of wees of hem deze hoedanigheid te laten behouden.

  Zoals vroeger moet deze verklaring onverwijld bij ontvangst van deze omzendbrief bezorgd worden. De verklaringen betreffende de rechtgevenden op verhoogde kinderbijslag na 1 november 1999 en betreffende de kinderen die wees geworden zijn van vader en moeder na die datum zullen in de kolom ?opmerkingen? de datum preciseren vanaf wanneer de rechten van die kinderen zijn tot stand gekomen.

  Naast de globale verklaring waarvan sprake in de voorgaande alinea, zullen de nieuwe gevallen van rechtgevenden op verhoogde kinderbijslag en de kinderen die wees worden van vader en moeder gesignaleerd worden door middel van dezelfde verklaring, dadelijk over te maken aan de betrokken families.

  De kinderbijslaginstellingen in het netwerk van sociale zekerheid die de transfer van gegevens kunnen uitvoeren via de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid, zijn vrijgesteld om de verklaring, die als bijlage is gevoegd1 , in te vullen.

  • 1Niet opgenomen.
  Top