15 december 1980 - Koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van de toelage voor de stijving van het fonds voor administratiekosten van de kinderbijslagfondsen en betreffende de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen (BS 14.1.1981) (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 1.1.1990 - Koninklijk besluit van 9.6.1999, art. 15 (B.S. 8.7.1999)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top