Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

15 december 1980 - Koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van de toelage voor de stijving van het fonds voor administratiekosten van de kinderbijslagfondsen en betreffende de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen (BS 14.1.1981) (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 1.1.1990 - Koninklijk besluit van 9.6.1999, art. 15 (B.S. 8.7.1999)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top