Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

2 oktober 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen (BS 5.11.2003)

  Artikel 1. Artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 november 2002, wordt vervangen als volgt:
  "Voor het dienstjaar 2003 wordt het bedrag van die toelage vastgesteld op 3.490.000 euro."
  Art. 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top