Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

28 september 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (B.S. 01.10.2008)

  Artikel 1. In artikel 41 van de samengeordendewetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, opnieuw ingevoerd bij de wet van 27 april 2007, worden de woorden " van
  17,41 euro onder de volgende cumulatieve voorwaarden " vervangen door de woorden " van 34,83 euro voor het eerste kind, 21,59 euro voor het tweede kind en 17,41 euro voor het derde en de volgende kinderen, onder de volgende cumulatieve voorwaarden " en worden de woorden " zoals vastgesteld in artikel 213, derde lid, eerste zin " vervangen door de woorden " voortvloeiend uit de toepassing van artikel 212, derde lid, en artikel 213, eerste lid, eerste zin ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top