3 juli 1975 - Koninklijk besluit waarbij de provinciën worden aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (BS 8.7.1975)

  Artikel 1. Met ingang van 1 oktober 1975 worden de provinciën aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. (1)

  (...)


  --------------
  (1) Aldus gewijzigd door het K.B. van 23.10.1989, art. 12 (B.S. 23.11.1989), dat uitwerking had vanaf 1.10.1985.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top